Rok 2016

Data publikacji 29.04.2016

Ogłoszenie. CPR.271.2.2016

W związku z potrzebą zaopatrzenia Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kozienicach w artykuły zwracamy się z zapytaniem w sprawie ceny na dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz.2164.

Data publikacji 29.04.2016

Data modyfikacji 29.04.2016
Rejestr zmian
Autor : Urszula Kowalik

Osoba publikująca: Emil Madejski


Statystyka strony: 12222 wizyt