Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Wykazy, rejestry, bazy danych

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

link https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej

Rejestr miejsc udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym link https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-miejsc-udzielajacych-tymczasowego-schronienia-osobom-bezdomnym

Rejestr Domów Pomocy Społecznej link https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejest-domow-pomocy-spolecznej

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych województwa mazowieckiego link https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-opiekunczo-wychowawczych-regionalnych-placowek-opiekunczo-terapeutycznych-oraz-interwencyjnych-osrodkow-preadopcyjnych-wojewojedztwa-mazowieckiego

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowaczych i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym link  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-wolnych-miejsc-w-placowkach-opiekunczo---wychowaczych-regionalnych-placowkach-opiekunczo-terapeutycznych-i-interwencyjnych-osrodkach-preadopcyjnych

Rejestr tłumaczy dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny w postaci pliku Excel w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.mazowieckie.pl/artykul/297/344/udogodnienia

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego 

link https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wykaz-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego-stan-na-20082019-r

Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego

 link https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-osrodkow-turnusow-rehabilitacyjnych-znajdujacych-sie-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego

 link https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-organizatorow-turnusow-rehabilitacyjnych-znajdujacych-sie-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego

Baza kontaktowa - specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 link https://www.gov.pl/web/rodzina/baza-kontaktowa-specjalistyczne-osrodki-wsparcia-dla-ofiar-przemocy

Podmioty prowadzące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie

 link https://www.gov.pl/web/rodzina/podmioty-prowadzace-programy-psychologiczno-terapeutyczne-dla-sprawcow-przemocy-w-rodzinie

Telefony interwencyjne

 link https://www.gov.pl/web/rodzina/telefony-interwencyjne

Podmioty prowadzące programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

 link https://www.gov.pl/web/rodzina/podmioty-prowadzace-programy-oddzialywan-korekcyjno-edukacyjnych

Wykaz Centrum Integracji Społecznej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego

 link https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wykaz-centrum-integracji-spolecznej-znajdujacych-sie-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego

Wykaz Klubów Integracji Społecznej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego

 link https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wykaz-klubow-integracji-spolecznej-znajdujacych-sie-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego

Metadane

Data publikacji : 29.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Styś
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry