Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Emil Madejski 07.04.2015
Data Redaktor Akcja Zmiana
08.04.2015 11:40 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:40 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: REJESTR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"
08.04.2015 11:39 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:39 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
08.04.2015 11:39 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:38 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:38 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA
08.04.2015 11:37 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:37 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: ARCHIWUM
08.04.2015 11:36 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:36 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW Z RODZIN ZASTĘPCZYCH I PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH
08.04.2015 11:35 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:35 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PLACÓWEK
08.04.2015 11:34 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:34 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA DECYZJI O ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ
08.04.2015 11:33 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:33 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
08.04.2015 11:33 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:32 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: REJESTR KORESPONDENCJI
08.04.2015 11:31 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:31 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:30 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:30 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
08.04.2015 11:27 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: REJESTR RODZIN ZASTĘPCZYCH, KANDYDATÓW ORAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ, NIEZAWODOWEJ ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA
08.04.2015 11:26 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:26 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: DOKUMENTACJA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH
08.04.2015 11:25 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:24 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:24 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: PEFS - UCZESTNICY PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH POKL
08.04.2015 11:24 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:24 Emil Madejski
Administrator BIP
skasowanie
Dokument: Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PCPR w Kozienicach
Kategoria: Rejestr zbiorów danych osobowych
08.04.2015 11:23 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:22 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:22 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA POROZUMIEŃ Z POWIATAMI DOTYCZĄCYCH DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.
08.04.2015 11:22 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:21 Emil Madejski
Administrator BIP
skasowanie
Dokument: Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PCPR w Kozienicach
Kategoria: Rejestr zbiorów danych osobowych
08.04.2015 11:21 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:20 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:20 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:19 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA SKIEROWAŃ DO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
08.04.2015 11:19 Emil Madejski
Administrator BIP
skasowanie
Dokument: Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PCPR w Kozienicach
Kategoria: Rejestr zbiorów danych osobowych
08.04.2015 11:19 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:18 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:17 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:16 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA OSÓB UMIESZCZONYCH W DPS
08.04.2015 11:16 Emil Madejski
Administrator BIP
skasowanie
Dokument: Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PCPR w Kozienicach
Kategoria: Rejestr zbiorów danych osobowych
08.04.2015 11:15 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UMIESZCZENIE W DPS
08.04.2015 11:15 Emil Madejski
Administrator BIP
skasowanie
Dokument: Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PCPR w Kozienicach
Kategoria: Rejestr zbiorów danych osobowych
08.04.2015 11:15 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:13 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
08.04.2015 11:13 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO ZE ŚRODKÓW PFRON
08.04.2015 11:13 Emil Madejski
Administrator BIP
skasowanie
Dokument: Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PCPR w Kozienicach
Kategoria: Rejestr zbiorów danych osobowych
08.04.2015 11:12 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
07.04.2015 15:30 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
07.04.2015 15:24 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA POROZUMIEŃ Z POWIATAMI DOTYCZĄCYCH DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.
07.04.2015 15:24 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA SKIEROWAŃ DO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
07.04.2015 15:23 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA OSÓB UMIESZCZONYCH W DPS
07.04.2015 15:22 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UMIESZCZENIE W DPS
07.04.2015 15:22 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Warsztaty Terapi Zajęciowej
07.04.2015 15:21 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: PEFS - UCZESTNICY PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH POKL
07.04.2015 15:19 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO ZE ŚRODKÓW PFRON
07.04.2015 15:18 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
Załącznik: EWIDENCJA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI.
07.04.2015 15:17 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
07.04.2015 15:15 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
07.04.2015 15:14 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
07.04.2015 15:13 Emil Madejski
Administrator BIP
modyfikacja
07.04.2015 15:12 Emil Madejski
Administrator BIP
publikacja
do góry