Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PCPR w Kozienicach

Lp. Nazwa zbioru Data utworzenia Szczegóły

1.

EWIDENCJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ ZE ŚRODKÓW PFRON.   pobierz
2. EWIDENCJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH ZE ŚRODKÓW PFRON   pobierz
3. EWIDENCJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO ZE ŚRODKÓW PFRON   pobierz
4. EWIDENCJA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI.   pobierz
5. DOKUMENTACJA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH   pobierz
6. REJESTR RODZIN ZASTĘPCZYCH, KANDYDATÓW ORAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ, NIEZAWODOWEJ ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA   pobierz
7. EWIDENCJA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UMIESZCZENIE W DPS.   pobierz
8. EWIDENCJA OSÓB UMIESZCZONYCH W DPS.   pobierz
9. EWIDENCJA SKIEROWAŃ DO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH.   pobierz
10. EWIDENCJA POROZUMIEŃ Z POWIATAMI DOTYCZĄCYCH DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.   pobierz
11. REJESTR KORESPONDENCJI   pobierz
12. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW   pobierz
13. EWIDENCJA DECYZJI O ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ   pobierz
14. EWIDENCJA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH   pobierz
15. EWIDENCJA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW Z RODZIN ZASTĘPCZYCH I PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH   pobierz
16. EWIDENCJA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PLACÓWEK   pobierz
17. PEFS – UCZESTNICY PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH POKL   pobierz
18. ZBIÓR DANYCH DOTYCZĄCYCH PŁAC (OŚWIADCZENIA, LISTY, RACHUNKI, ZGŁOSZENIA DO ZUS, DEKLARACJE ZUS)   pobierz
19. ARCHIWUM   pobierz
20. POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA   pobierz
21. REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   pobierz
22. REJESTR DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY   pobierz
23. REJESTR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"   pobierz

 

Metadane

Data publikacji : 07.04.2015
Data modyfikacji : 08.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski
Osoba modyfikująca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry