Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027

Starosta Powiatu Kozienickiego zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 27 kwietnia 2021r do 10 maja 2021r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, na piśmie lub drogą mailową
    na formularzu konsultacji społecznych.

Opinie, uwagi i propozycje wniesione po tym terminie nie będą uwzględnione.

  1. Opinie, uwagi, propozycje wpisane do formularza należy przekazać osobiście  lub korespondencyjnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15 lub drogą elektroniczną: pcpr@kozienicepowiat.pl
  2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Kozienickiego.
  3. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w/w instytucji.

Pliki do pobrania

1. Projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027

2. Formularz konsultacji społecznych

Metadane

Data publikacji : 27.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Styś
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry