Aktualności

Data publikacji 03.11.2016

Informacja rekrutacji do projektu "Bliżej samodzielności"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że od 1 października 2016r. trwa rekrutacja do projektu „Bliżej samodzielności” współfinansowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że od 1 października 2016r. trwa rekrutacja do projektu „Bliżej samodzielności” współfinansowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Kozienickiego w tym:

osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument oraz wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

  • treningi kompetencji społecznych mające na celu rozwój umiejętności komunikowania się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania relacji opartej na zaufaniu i odpowiedzialności, rozpoznawania i zmiany postawy życiowej, określenia celów i wartości;
  • treningi kompetencji osobistych w kierunku poprawy samodzielności, umiejętności budowania własnego systemu wartości, tworzenie własnej hierarchii wartości postaw i zachowań, umiejętności podejmowania decyzji, twórczego myślenia, identyfikacji ryzyka, poszukiwania alternatyw;
  • warsztaty edukacyjne;
  • zespoły ćwiczeń psychoruchowych w tym zajęcia z zakresu psychointegracji, fizykoterapii i edukacji prozdrowotnej;
  • spotkania integracyjne i kulturalne wzmacniające więzi i relacje;
  • poradnictwo (m.in. prawne, psychologiczne);
  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  • kursy zawodowe

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej

Osoby zainteresowane udziałem w proponowanym wsparciu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kochanowskiego 15 pok. nr 4 i/lub pod nr telefonu 48/382 05 62 oraz złożenia ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ (wzór w załączeniu).

Załączniki

Data publikacji 03.11.2016

Data modyfikacji 03.11.2016
Rejestr zmian
Autor: Violetta Bednarek

Osoba publikująca: Emil Madejski


Statystyka strony: 436 wizyt