Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że Powiat Kozienicki zakwalifikował się do uczestnictwa w 2017 roku w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, C, D, E, F, G.

W 2017 roku wysokość dofinasowania na realizacje każdego projektu nie może przekroczyć:

 

 • Obszar B –likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania osób niepełnosprawnych:
 • do 50% kosztów realizacji– w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy;
 • do 30% kosztów realizacji –w urzędach powiatu.
 • Obszar C do 30% kosztów realizacji– tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • Obszar D– likwidacja barier transportowych:
 • do 80%w przypadku projektów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • do 70% w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Obszar E do 20% kosztów realizacji– na dofinasowanie do wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • Obszar F do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 • Obszar G do 30% wysokości środków algorytmu zabezpieczonych w planie finansowym powiatu na realizację zadań ustawowych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Beneficjentami programu są dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat programu i procedur są dostępne na stronie internetowej Funduszu http://pfron.org.pl/pl/komunikaty/3426,quotProgram-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-IIIquot-w-2017-roku.html

 

Termin i miejsce składania wniosków:

 • wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 01 grudnia 2016r. do dnia 20 lutego 2017r.;

należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice.

 

wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od dnia 01 grudnia 2016r. do dnia 30 listopada 2017 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON mieszczącym się przy ul. Grójeckiej 19/25 w Warszawie, kod pocztowy 02-021.

Metadane

Data publikacji : 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Gac
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry