Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Informacje dot. Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że Powiat Kozienicki zakwalifikował się do uczestnictwa w 2016 roku w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, C, D, E, F, G.

Wysokość dofinasowania na realizacje każdego projektu nie może przekroczyć:

  • Obszar B do 50% kosztów realizacji - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. W przypadku likwidacji barier w urzędach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania intensywność pomocy nie może przekroczyć 30%kosztów realizacji projektu;
  • Obszar C do 50% kosztów realizacji - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • Obszar D do 80% kosztów realizacji - likwidacja barier transportowych w przypadku projektów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej, do 70% w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  • Obszar E do 20% kosztów realizacji - na dofinasowanie do wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
  • Obszar F - 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;Obszar G do 30% wysokości środków algorytmu zabezpieczonych w planie finansowym powiatu na realizację zadań ustawowych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat programu i procedur są dostępne od 29 lutego 2016r. na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON ^-Programy i zadania realizowane obecnie ^Program wyrównywania różnic miedzy regionami III.

Termin i miejsce składania wniosków:

  • wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 14 marca do dnia 14 kwietnia 2016r.;

          należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice.

  • wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 29 lutego do dnia 30 listopada 2016 roku należy składać bezpośrednio do Oddziału PFRON w Warszawie

Metadane

Data publikacji : 11.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kowalik
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry