Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że Powiat Kozienicki zakwalifikował się do uczestnictwa w 2017 roku w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, C, D, E, F, G.

W 2018 roku wysokość dofinasowania na realizacje każdego projektu nie może przekroczyć:

 

 • Obszar B - do 50% kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
 • Obszar C  - do 50% kosztów realizacji tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • Obszar D - likwidacja barier transportowych:
 • do 80%w przypadku projektów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • do 70% w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Obszar E - do 20% kosztów realizacji– na dofinasowanie do wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • Obszar F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 • Obszar G - do 30% wysokości środków algorytmu zabezpieczonych w planie finansowym powiatu na realizację zadań ustawowych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Beneficjentami programu są dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat programu i procedur są dostępne na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu → Programy i zadania PFRON → Programy realizowane obecnie →Program wyrównywania różnic miedzy regionami III.

 

Termin i miejsce składania wniosków:

 • wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 05 lutego 2018 r.;

należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice.

 

 • wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON mieszczącym się przy ul. Grójeckiej 19/25 w Warszawie, kod pocztowy 02-021.

Metadane

Data publikacji : 20.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Gac
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry