Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Kozienickim na lata 2024-2030

Starosta Powiatu Kozienickiego zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Kozienickim na lata 2024-2030.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat ww. projektu, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 23 lutego 2024r do 1 marca 2024 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji społecznych. Opinie, uwagi i propozycje wniesione po tym terminie nie będą uwzględnione.
 2. Opinie, uwagi, propozycje wpisane do formularza należy przekazać osobiście  lub korespondencyjnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach,
  ul. Kochanowskiego 15 lub drogą elektroniczną: pcpr@kozienicepowiat.pl
 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Kozienickiego.
 4. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w/w instytucji.

                                                                                  Starosta Powiatu Kozienickiego

                                                                                              /-/Krzysztof Wolski

Pliki

 1. Projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Kozienickim na lata 2024-2030 wraz z załącznikami:
 • Programem korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową
 • Programem psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową
 1. Formularz konsultacji społecznych

do pobrania na stronie:

http://pcpr-kozienice.bip-e.pl/

https://www.kozienicepowiat.pl/

https://bipkozienicepowiat.pl/

Metadane

Data publikacji : 22.02.2024
Data modyfikacji : 22.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Starosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Wolski
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski
Osoba modyfikująca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry