Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027

Starosta Powiatu Kozienickiego zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu Programu na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Programu na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne

i proponującego efektywne rozwiązania.

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie do 22 lutego 2021 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, na piśmie lub drogą mailową
  na formularzu konsultacji społecznych.

Opinie, uwagi i propozycje wniesione po tym terminie nie będą uwzględnione.

 1. Opinie, uwagi, propozycje wpisane do formularza należy przekazać osobiście  lub korespondencyjnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach,
  ul. Kochanowskiego 15 lub drogą elektroniczną: pcpr@kozienicepowiat.pl
 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Kozienickiego.
 3. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w/w instytucji.

                                                                                  Starosta Powiatu Kozienickiego

                                                                                              /-/Andrzej Jung

Pliki

 1. Projekt Programu na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim

na lata 2021-2027

2. Formularz konsultacji społecznych do pobrania na stronie.

http://pcpr-kozienice.bip-e.pl/prk/ogloszenia/rok-2021/

http://www.bipkozienicepowiat.pl/

http://www.kozienicepowiat.pl/aktualnosci-kozienice.html

 

Metadane

Data publikacji : 15.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Jung
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry