Sprawozdania finansowe za 2018 r.

Data publikacji 08.05.2019

Sprawozdania z działalności PCPR za 2018 rok

Stosownie do zapisów par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017, poz. 1911) w załączeniu umieszczono:

Załączniki

Data publikacji 08.05.2019

Rejestr zmian
Autor : Teresa Stańczak

Osoba publikująca: Emil Madejski


Statystyka strony: 104 wizyt