Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Sprawozdania z działalności PCPR za 2018 rok

Stosownie do zapisów par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017, poz. 1911) w załączeniu umieszczono:

Metadane

Data publikacji : 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry