Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, iż w 2019 roku na terenie Powiatu Kozienickiego realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i obejmują następujące obszary wsparcia:
 
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla z dysfunkcją narządu ruchu,
 
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
 
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,
 
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami 
w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, 
 
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 
 
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), 
 
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
 
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
 
2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym Moduł II można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach od dnia 12 marca 2019 roku do:
 
dnia 30 marca w ramach I etapu;
 
dnia 10 października w ramach II etapu
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach Moduł I przyjmowane są w od dnia 12 marca 2019 roku w trybie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 
 
 
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach. Szerszych informacji dotyczących programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Kozienicach,  ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice na stronie www.pcpr-kozienice.bip-e.pl lub pod  nr tel. /48/ 382-05-64.
 
Zachęcamy do skorzystania z pomocy.
                Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy 
    Rodzinie w Kozienicach
 
 /-/ Marcin Styś

Metadane

Data publikacji : 13.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Styś
Osoba udostępniająca informację:
Emil Madejski

Opcje strony

do góry