Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Ostatnia aktualizacja strony: 22.10.2019, 21:14

Projekt „Bliżej samodzielności – edycja II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Całkowita wartość projektu 700 000,00 w tym:

  • 560 000,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 140 000,00 zł - wkład własny Powiatu Kozienickiego

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 30.06.2022r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 15

NIP 812-17-77-335
REGON 672722566

tel. /fax 48 3820562
tel. /48/ 3820563, /48/ 3820564, /48/3820565

poczta email: pcpr@kozienicepowiat.pl

adres skrytki na epuap: /PCPR_Kozienice/skrytka

do góry