Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
Ostatnia aktualizacja strony: 06.12.2023, 13:50

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /tj. Dz. U. 2020 poz. 697/ od dnia 27 kwietnia 2020r. do odwołania wprowadzam bezpośrednią obsługę interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach na następujących zasadach:

 1. Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa w przypadku trudności załatwienia sprawy w inny sposób.
 2. Obsługa odbywa się w jednostce w miejscu stosownie przygotowanym w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w wyniku wystąpienia stanu epidemii.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum tj.: w poniedziałki  od 7.30 do 16.30, we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 14.30.
 4. W celu minimalizowania ryzyka rozwoju epidemii Interesanci proszeni są przed wejściem do Urzędu o założenie maseczek ochronnych lub odzieży osłaniającej nos i usta.
 5. Na dotychczasowych zasadach będzie świadczona obsługa elektroniczna oraz za pośrednictwem wrzutni znajdującej się przy wejściu głównym Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 28.
 6. Dane kontaktowe:
 • telefon: 48 382 05 62- 65
 • e-mail: pcpr@kozienicepowiat.pl

Szanowni Państwo.

W celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy (zwłaszcza osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym), w związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19 informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach pełni dyżury telefoniczne każdego dnia w godzinach 7.30 -19.00 pod numerem:

48/382-05-65 lub 510 027 242 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum

510 027 242 od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 19.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 7.30-19.00.


Szanowni mieszkańcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach zostaje zamknięte dla interesantów od dnia 17 marca 2020 do odwołania.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, Starosta Kozienicki zdecydował o zamknięciu budynków Starostwa Powiatowego w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 15 i ul. Kochanowskiego 28 dla interesantów.

Zawieszona zostaje działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach dla obsługi klientów.

Prosimy mieszkańców o załatwianie spraw:

 • drogą elektroniczną: pcpr@kozienicepowiat.pl, 
 • drogą pocztową: PCPR w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15,
 • e-puap,
 • telefonicznie: /48/ 382-05-62, 63,64,65.
 • Pilną korespondencję można zostawiać w skrzynce znajdującej się na drzwiach urzędu przy ul. Kochanowskiego 28.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 
              - Marcin Styś -

 


Projekt „Bliżej samodzielności – edycja II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Całkowita wartość projektu 700 000,00 w tym:

 • 560 000,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 140 000,00 zł - wkład własny Powiatu Kozienickiego

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 30.06.2022r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 15

NIP 812-17-77-335
REGON 672722566

tel. /fax 48 3820562
tel. /48/ 3820563, /48/ 3820564, /48/3820565

poczta email: pcpr@kozienicepowiat.pl

adres skrytki na epuap: /PCPR_Kozienice/skrytka

do góry